กลไกการทำงานของเครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

by admin
16 views
1. เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

คาร์บอนมอนอกไซด์ หรือที่เรียกว่านักฆ่าเงียบ

เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น หรือรสชาติ และไม่สามารถตรวจจับได้ผ่านประสาทสัมผัสของมนุษย์ ความอันตรายของ CO เกิดจากความพิเศษของมันที่มีความพิเศษเมื่อเกิดการผสมผสานกับการซ่อนตัว

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย บทความนี้จะสอนคุณเรื่องเสี่ยงที่มาจากคาร์บอนมอนอกไซด์และวิธีการทำงานของเครื่องตรวจจับ CO ที่สำคัญในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากอันตรายของ CO

3.เข้าใจเสี่ยงจากคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าใจเสี่ยงจากคาร์บอนมอนอกไซด์และการเผาไหม้

CO เกิดขึ้นในระหว่างการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนไม่สมบูรณ์ โดยมักเกิดจากไฟไหม้ อุปกรณ์ทำความร้อนที่เสียหาย หรือการปล่องไฟอุดตัน คาร์บอนมอนอกไซด์มีความสามารถในการจับกับฮีโมโกลบินในเลือดแทนที่ออกซิเจน ซึ่งอาจทำให้เนื้อเยื่อเสียหาย อวัยวะทำงานผิดปกติ และแม้กระทั่งสามารถส่งผลให้เสียชีวิตได้

2.กลไกการตรวจจับกลไกการทำงานของเครื่องตรวจจับ CO

1. กลไกการตรวจจับ

เครื่องตรวจจับ CO ใช้กลไกการตรวจจับที่สามารถแบ่งออกเป็นสามหลักต่อไปนี้

  • เซ็นเซอร์ Biomimetic : เซ็นเซอร์นี้ใช้เจลที่เปลี่ยนสีเมื่อดูดซับ CO และจากนั้นจะมีการตรวจจับการเปลี่ยนสีโดยส่วนประกอบออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่แปลเปลี่ยนเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
  • สารกึ่งตัวนำของโลหะออกไซด์ : สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับวงจรซิลิกาชิปที่เมื่อสัมผัสกับ CO จะลดความต้านทานไฟฟ้าลง หากตรวจพบ CO จะถูกประมวลผลการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน
  • เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี : ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับสารละลายเคมีและอิเล็กโทรด เมื่อมี CO ปฏิกิริยาเคมีจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจากนั้นจะถูกตรวจจับ

2. การประมวลผลสัญญาณ

  • เมื่อเครื่องตรวจจับระบุการมีอยู่ของ CO แล้ว จะประมวลผลสัญญาณเพื่อตรวจสอบว่าความเข้มข้นของก๊าซเกินระดับที่ปลอดภัยหรือไม่ เครื่องตรวจจับสามารถวัดความเข้มข้นของ CO และระยะเวลาในการสัมผัสได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะบูรณาการกับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้
  • ในระบบรวม เครื่องตรวจจับ CO จะสื่อสารกับแผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ส่วนกลาง หากตรวจพบระดับ CO ที่เป็นอันตราย เครื่องตรวจจับ CO จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม แผงควบคุมจะประมวลผลสัญญาณโดยแยกความแตกต่างจากสัญญาณที่ส่งโดยเครื่องตรวจจับอื่นๆ เช่น เครื่องตรวจจับควันหรือความร้อน และจะกระตุ้นการเตือนเพื่อสื่อถึงลักษณะของอันตรายอย่างชัดเจน เช่น เสียงเตือนที่แตกต่างจากการแจ้งเตือนทั่วไป การเตือนด้วยเสียง หรือภาพบ่งชี้

เครื่องตรวจจับ CO เป็นองค์ประกอบสำคัญในความปลอดภัยจากอัคคีภัย ในขณะที่เครื่องตรวจจับควันตอบสนองต่อการมีอยู่ของอนุภาคควัน อุปกรณ์ตรวจจับ CO สามารถตรวจจับ CO ที่มาจากแหล่งที่ไม่มีการเผาไหม้ เช่น อุปกรณ์แก๊สที่ทำงานผิดปกติ การปล่องไฟที่ถูกบล็อก หรือรถยนต์ที่วิ่งอยู่ในพื้นที่ปิด อุปกรณ์ตรวจจับ CO ช่วยให้ครัวเรือนต่างๆ ปลอดภัยจากอันตรายที่มองไม่เห็นนี้ และมีความสำคัญในสถานการณ์ที่ผลิต CO โดยไม่มีควัน เช่น เมื่อถ่านไหม้หรือเตาแก๊สทำงานผิดปกติ

เครื่องตรวจจับ CO ยังมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ

เพื่อปกป้องความปลอดภัยของพนักงานในการตั้งค่าที่กระบวนการเผาไหม้ และยานพาหนะ เช่น รถยนต์ที่มีพื้นที่ปิด เครื่องตรวจจับ CO ช่วยให้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาก CO โดยเฉพาะเมื่อเครื่องยนต์หรือเครื่องทำความร้อนทำงานผิดปกติ นอกจากนี้ เครื่องตรวจ CO ยังมีประโยชน์อื่นๆ เช่น การตรวจจับแหล่ง CO ที่ไม่เกิดไฟ เช่น อุปกรณ์แก๊สที่ทำงานผิดปกติ การปล่องไฟที่ถูกบล็อก หรือระบบระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ และส่งผลให้มีการดำเนินการแก้ไขให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

เรื่องที่คุณอาจชอบ

แหล่งรวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์และครอบคลุมทุกระดับของความรู้ ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี

เรื่องน่าสนใจ

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Izontheweb