รู้จักกับ pictograms: สัญลักษณ์สารเคมีอันตรายตาม GHS

by admin
3 views
1.รู้จักกับ pictogramsสัญลักษณ์สารเคมีอันตรายตาม GHS

pictograms แสดงความเป็นอันตรายของ GHS เป็นสัญลักษณ์สารเคมีอันตรายมาตรฐานที่ใช้ทั่วโลกเพื่อระบุอันตรายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีรูปสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยถ่ายทอดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ใช้ทำให้เข้าใจความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอ่านคำอธิบายโดยละเอียด

Health Hazard : ภาพเงาของลำตัวมนุษย์พร้อมแฉกดาวบนหน้าอก

รูปสัญลักษณ์นี้เตือนถึงสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง เช่น มะเร็ง ความบกพร่องทางพันธุกรรม อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ความเป็นพิษต่ออวัยวะ หรือความเป็นพิษจากการสำลัก ใช้สำหรับสารที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาว

ยกตัวอย่างเช่น Benzene พบในน้ำมันเบนซิน ตัวทำละลาย และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตสารเคมี

Flame : สัญลักษณ์เปลวไฟ

สัญลักษณ์สารเคมีอันตรายนี้ใช้สำหรับวัสดุไวไฟ สารที่สามารถเกิดปฏิกิริยาติดไฟได้เอง และสารอื่นๆ ที่ติดไฟได้ง่าย นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงของเหลวและของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ สารที่ให้ความร้อนได้เอง สารที่ปล่อยก๊าซไวไฟ และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยปัจจัยต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่น Propane ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้ความร้อน ปรุงอาหาร และในเตาแบบพกพา พบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

Exclamation Mark : สัญลักษณ์เครื่องหมายอัศเจรีย์

รูปสัญลักษณ์นี้มีไว้สำหรับสารระคายเคือง (ต่อผิวหนังและดวงตา) สารกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง สารพิษเฉียบพลัน สารที่มีฤทธิ์เสพติด การระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ และสารที่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน เป็นคำเตือนสำหรับสารที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในทันทีแต่ค่อนข้างเล็กน้อยและไม่ได้อันตรายมากนัก แต่ก็ควรระวังไว้

ยกตัวอย่างเช่น Ammonium Nitrate ใช้ในปุ๋ยและวัตถุระเบิดทางอุตสาหกรรมที่พบในการเกษตรและเหมืองแร่

Gas Cylinder : สัญลักษณ์รูปถังแก๊ส

หมายถึงก๊าซภายใต้ความดัน รวมถึงก๊าซอัด ก๊าซเหลว ก๊าซละลาย และก๊าซเหลวเย็นยิ่งยวด สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากความกดดันและศักยภาพในการปล่อยพลังงานหากภาชนะบรรจุเสื่อมสภาพ หากอยู่ใกล้อาจจะอันตรายจากแรงระเบิดได้นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น Chlorine Gas ใช้สำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์และเป็นสารฟอกขาวที่พบในโรงบำบัดน้ำและอุตสาหกรรมเคมี

2.Gas Cylinder สัญลักษณ์รูปถังแก๊สเช่น Chlorine Gas ใช้สำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์

Corrosion : สัญลักษณ์วัสดุที่กัดกร่อนมือและพื้นผิวโลหะ

รูปสัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับสารที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนผิวหนังหรือผิวหนังไหม้และทำลายดวงตา นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงอันตรายต่อโลหะ โดยส่งสัญญาณว่าสารเคมีสามารถกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างและภาชนะโลหะได้

ยกตัวอย่างเช่น Sulfuric Acid สารเคมีทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในปุ๋ยและแบตเตอรี่ที่พบในภาคยานยนต์และการผลิต

Exploding Bomb : สัญลักษณ์ระเบิด

ใช้สำหรับวัตถุระเบิด และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ที่สามารถทำให้เกิดการระเบิดภายใต้สภาวะบางอย่าง เช่น ความร้อน ความดัน การกระแทก หรือการปนเปื้อน สารเหล่านี้จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการระเบิดซึ่งอาจจะมีตั้งแต่การระเบิดเล็กน้อยในภาชนะบรรจุ ไปจนถึงระเบิดรุนแรงที่อาจจะอันตรายถึงชีวิต

ยกตัวอย่างเช่น Nitroglycerin ใช้ในการรักษาพยาบาลและวัตถุระเบิด พบในเภสัชภัณฑ์และเหมืองแร่

3.Flame Over Circle สัญลักษณ์เปลวไฟเหนือวงกลม

Flame Over Circle : สัญลักษณ์เปลวไฟเหนือวงกลม

สารออกซิไดเซอร์เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือทำให้เพลิงไหม้รุนแรงขึ้นโดยการปล่อยออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆ รูปสัญลักษณ์สารเคมีอันตรายนี้เตือนว่าสารเคมีสามารถทำปฏิกิริยาได้สูงและไม่ควรสัมผัสกับวัสดุไวไฟ

ยกตัวอย่างเช่น Hydrogen Peroxide ใช้เป็นสารฟอกขาวและฆ่าเชื้อที่พบในอุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ และการดูแลสุขภาพ

Environment : สัญลักษณ์ต้นไม้ที่ตายแล้วและปลา

ความเป็นพิษทางน้ำ สัญลักษณ์สารเคมีอันตรายนี้ใช้สำหรับสารเคมีที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำ รวมถึงปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และพืชน้ำ เป็นคำเตือนว่าสารนี้อาจส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และอาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อระบบนิเวศทางน้ำ

ยกตัวอย่างเช่น Mercury พบในเทอร์โมมิเตอร์และหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นเก่า และเป็นผลพลอยได้ทางอุตสาหกรรม

Skull and Crossbones : สัญลักษณ์หัวกะโหลกและกระดูกไขว้

ความเป็นพิษเฉียบพลันที่อาจส่งผลร้ายแรงหรือเป็นพิษจากการสัมผัสในระยะสั้น รูปสัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับสารเคมีที่อันตรายที่สุดที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรืออันตรายร้ายแรง แม้ว่าจะรับประทาน สูดดม หรือดูดซึมผ่านผิวหนังในปริมาณเล็กน้อยก็ตาม

ยกตัวอย่างเช่น Arsenic ใช้ในสารกันบูดไม้และยาฆ่าแมลงที่พบในน้ำใต้ดินและในโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่องที่คุณอาจชอบ

แหล่งรวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์และครอบคลุมทุกระดับของความรู้ ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี

เรื่องน่าสนใจ

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Izontheweb