การระเบิดในเหมือง เกิดจากอะไร ป้องกันได้อย่างไรบ้าง?

by admin
46 views
1.การระเบิดในเหมือง เกิดจากอะไร ป้องกันได้อย่างไรบ้าง ?

เหมืองต่างๆ เป็นสถานที่การทำงานที่เต็มไปด้วยอันตราย โดยเฉพาะการระเบิด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบิดภายในเหมืองจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเด็ดขาด

สาเหตุของการระเบิดภายในเหมือง

การระเบิดของมีเทน

มีเทน ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสีและไม่มีกลิ่น จะถูกปล่อยออกมาในระหว่างการสกัดถ่านหิน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระเบิดที่ความเข้มข้น 5% ถึง 15% โดยปริมาตรในอากาศ การระเบิดของมีเทนมักเกิดจากประกายไฟหรือเปลวไฟ ซึ่งอาจเกิดจากชิ้นส่วนโลหะที่กระทบพื้นผิวแข็ง ทำให้เกิดประกายไฟที่จุดชนวนแก๊สได้

การระเบิดของฝุ่นถ่านหิน

2.ฝุ่นถ่านหินซึ่งเป็น byproduct จากการทำเหมืองอีกชนิดหนึ่งที่อาจกลายเป็นอันตรายจากการระเบิด

ฝุ่นถ่านหินซึ่งเป็น byproduct จากการทำเหมืองอีกชนิดหนึ่งที่อาจกลายเป็นอันตรายจากการระเบิดได้เมื่อสะสมและลอยอยู่ในอากาศ แม้แต่กระทบครั้งแรกเล็กน้อยก็สามารถทำให้ฝุ่นที่เกาะอยู่ลอยขึ้นไปในอากาศได้ ทำให้เกิดการระเบิดที่ครอบคลุมไปทั้งพื้นที่ ซึ่งสามารถทำลายล้างได้มากกว่าการระเบิดทั่วไปมาก ความไวของฝุ่นถ่านหินที่จะติดไฟขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ขนาดอนุภาค และความเข้มข้นในอากาศ

วัสดุไวไฟและวัตถุระเบิด

การใช้วัตถุระเบิดในการขุดเป็นสิ่งจำเป็นในการทำลายการก่อตัวของหินเพื่อเข้าถึงแร่ธาตุ อย่างไรก็ตาม หากวัสดุเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดเก็บ จัดการ และใช้ภายใต้หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดโดยไม่ตั้งใจได้ นอกจากนี้ เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในเหมืองมักประกอบด้วยของเหลวและก๊าซไวไฟ ซึ่งหากรั่วไหลหรือบรรจุไม่ถูกต้อง อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิดได้

อุปกรณ์ไฟฟ้า

การทำเหมืองต้องพึ่งพาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้เกิดก๊าซมีเทนหรือฝุ่นถ่านหินติดไฟได้ ความเสี่ยงจะมีสูงเป็นพิเศษในพื้นที่ที่อาจเกิดก๊าซหรือฝุ่นที่ระเบิดได้ จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิดและปลอดภัยจากภายในซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดระเบิด

มาตรการป้องกันและความปลอดภัยที่ครอบคลุม

3.มาตรการป้องกันและความปลอดภัยที่ครอบคลุม

การระบายอากาศมีเทน

เพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิดของมีเทน เหมืองควรใช้ระบบแทร็คกิ้งขั้นสูงเพื่อประเมินระดับมีเทนอย่างต่อเนื่อง การระบายอากาศยังเป็นมาตรการควบคุมที่สำคัญ ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความเข้มข้นของมีเทนให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดการระเบิด

เทคนิคการควบคุมฝุ่น

นอกเหนือจากการใช้ฝุ่นเฉื่อยเพื่อต่อต้านฝุ่นถ่านหินแล้ว เหมืองยังใช้ระบบสเปรย์น้ำเพื่อยับยั้งฝุ่นที่แหล่งกำเนิดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดพื้นที่ปิดซึ่งมีฝุ่นสะสมอยู่เป็นประจำ และอุปกรณ์ตัดและเจียรมักได้รับการออกแบบมาเพื่อดักจับฝุ่น

การทำงานกับวัตถุระเบิด

การจัดการวัตถุระเบิดอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวด โดยกำหนดให้ต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การจัดการ และการใช้งาน เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้วัตถุระเบิดอย่างปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกันการระเบิดโดยไม่ตั้งใจ

โปรโตคอลความปลอดภัยทางไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในเหมืองต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบและกำหนดการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อระบุและแก้ไขอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินที่ครอบคลุมไม่เพียงแต่รวมถึงขั้นตอนการอพยพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การค้นหาและกู้ภัย และระเบียบวิธีในการสื่อสาร การฝึกซ้อมเป็นประจำช่วยให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดการระเบิด

เรื่องที่คุณอาจชอบ

แหล่งรวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์และครอบคลุมทุกระดับของความรู้ ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี

เรื่องน่าสนใจ

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Izontheweb