มาตรฐาน NFPA 110

by admin
20 views
1.มาตรฐาน

มาตรฐาน NFPA 110 เป็นข้อกำหนดที่ระบุคำแนะนำและมาตรการ สำหรับ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและไฟฟ้าสำรอง

ระบบนี้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในกรณีที่เกิดฉุกเฉินหรือขัดข้องของระบบไฟฟ้าหลัก มาตรฐานนี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและรักษาความเชื่อถือในระบบไฟฟ้าสำรองในสถานการณ์ที่คาดคิดและไม่คาดคิด

2.emergency power supplyNFPA 110 สรุปโครงสร้างของมาตรฐานที่เน้นรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักๆ ของระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วยแหล่งพลังงาน อุปกรณ์ถ่ายโอน อุปกรณ์ควบคุม ตัวควบคุม และอุปกรณ์เสริม ทั้งหมดเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการรักษาความสามารถในการกู้คืนพลังงานให้กับวงจรไฟฟ้าหลักในกรณีฉุกเฉิน

3.ไฟฉุกเฉินมาตรฐาน NFPA 110 นิยามระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าสำรอง โดยแบ่งเป็นสองคำศัพท์หลัก

แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน (Emergency Power Supply)

คือ ส่วนที่สำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น การจ่ายเชื้อเพลิง เครื่องแปลงพลังงาน ระบบสตาร์ท และแบตเตอรี่ แต่ละองค์ประกอบมีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่อง

ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน (Emergency Power Supply System)

คือ การรวมแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบเดียวกัน รวมถึงกริดตัวนำที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟและโหลด อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ระบบตัดการเชื่อมต่อ และสวิตช์ถ่ายโอน การบรรจบรวมนี้รวมถึงอาร์เรย์ของอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ระบบที่ซับซ้อนนี้ถือเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ในด้านความปลอดภัย

4.fuel cellNFPA 110 มีบทที่ระบุการจำแนกประเภทของระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน

เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์และการใช้งานหลากหลายรูปแบบ การจำแนกนี้แบ่งออกเป็น Class Type และ Level เพื่อแสดงความสามารถของระบบในแต่ละกรณี

  • Class : แสดงถึงระยะเวลาขั้นต่ำที่ระบบได้รับการออกแบบให้ทำงานที่โหลดที่กำหนดโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงหรือชาร์จใหม่
  • Type : แสดงช่วงเวลาสูงสุดที่ระบบสามารถทนได้ระหว่างการหยุดใช้พลังงานและการฟื้นฟู
  • Level : ระบุระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของอุปกรณ์ โดยมุ่งเน้นไปที่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสตามมา

แหล่งพลังงานที่ใช้ในระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงแหล่งที่มาหรือเชื้อเพลิงที่สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ รวมถึงปิโตรเลียมเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซสังเคราะห์ และก๊าซไฮโดรเจน น้ำมันดีเซลเป็นตัวอย่างที่พบมากที่สุด

แหล่งพลังงานไม่สามารถใช้งานได้โดยตรงหากไม่มีการแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น อุปกรณ์แบบหมุน (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) และเซลล์เชื้อเพลิง

5.Transfer Switchความสำคัญของทรานเฟอร์สวิตช์ในระบบ ทรานเฟอร์สวิตช์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเส้นทางโหลดไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหลักไปยังแหล่งพลังงานฉุกเฉิน การเลือกประเภทของทรานเฟอร์สวิตช์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับประเภทโหลดและข้อกำหนดของระบบ

6.นิเวศวิทยาการติดตั้งและการพิจารณาทางนิเวศวิทยา การติดตั้งต้องทำอย่างแม่นยำเพื่อรักษาการทำงานที่ปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและรักษาความสามารถของระบบ รวมถึงการครอบคลุมปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่ง แสงสว่าง การสั่งสอน การสั่นสะเทือน และการควบคุมเสียงรบกวน อุปกรณ์อื่นๆ เช่น HVAC ระบบทำความเย็น ระบบเชื้อเพลิง ระบบไอเสีย และการป้องกัน

การบำรุงรักษาและการทดสอบการปฏิบัติงาน การรักษาความทนทานและความเชื่อถือของระบบจ่ายไฟฉุกเฉินขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการบำรุงรักษา การตรวจสอบที่สม่ำเสมอ และการทดสอบที่เกิดซ้ำอย่างเข้มงวด มาตรฐาน NFPA 110 กำหนดการตรวจสอบรายสัปดาห์ การฝึกปฏิบัติงานรายเดือน และการทดสอบที่ครอบคลุมทุกสามปีเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบไฟสำรองจะเพียงพอ

เรื่องที่คุณอาจชอบ

แหล่งรวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีประโยชน์และครอบคลุมทุกระดับของความรู้ ที่คุณสามารถอ่านได้ฟรี

เรื่องน่าสนใจ

ติดต่อเรา

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Izontheweb